Давид Филиппи – собственикът на италианската фирма за производство на лодки Filippi е второ поколение лодкар. Семейната му фирма е създадена през 1980 година, в Донорати, Италия. В нея работят 100 души и всяка година произвеждат по 1500 лодки. „На световното първенство в Токио състезатели, които гребаха с лодки Filippi, спечелиха 25 медала или 54 на сто от всички медали. Очаквам, че в Пловдив нашите лодки ще се представят още по-добре.“ - каза г-н Филиппи. Той каза, че почти 80 на сто от отборите ще гребат в Пловдив на лодки  Filippi. 

The Italian company Filippi, one of the biggest producers of rowing boats, is currently owned by the second generation boatman David Filippi. It was created in 1980 in Donorati, Italy. There is currently a workforce of 100 people and annual production of 1500 boats. During the 2021 Tokyo Olympic Games, 25 of the golden medallists in rowing have used a Filippi boat. This is approximately 54% of all the medallists in this discipline. Mr Filippi has shown confidence that during the 2021 Junior World Rowing Championship 80% of the competitors are going to be using their brand and the results will surely exceed even more.

Rate this item
(0 votes)