Творчески екип, ръководен от илюстратора-аниматор Розалина Буркова създава най-голямата „картина“ в Пловдив върху външните стени на хангарите за лодки. „Платното“ се подготвя в чест на Световното първенство по гребане за юноши и девойки през август. 

„Тук на Гребния канал в Пловдив рисувам върху стените на хангарите с идеята да добият цвят и същевременно да представя спортовете и развлеченията, които предлага тази любима на пловдивчани водна зона. Затова има рисунки на гребци, но и на други забавленията, характерни за мястото. Това е много голямо „платно“ – общо 400 кв.м. рисунки.“ – сподели с нас прекрасната Розалина.

За да прехвърли мащаба на идеята си върху голите стени, екипът трябваше да рисува 3 нощи. Осветиха с прожектори цялата картина, за да повторят в точен мащаб илюстрациите върху стената.

„През нощта на тъмно следяхме светлия контур от прожектора и го очертавахме върху стената, за да можем след това да влезем с цвят. Така постигаме съотношение 1:1 с дизайна, а не импровизация.“ - обяснява нощната техника на рисуване Розалина Буркова. Тя се надява да предаде положителна емоция на състезателите, които ще минават точно оттам, за да се впуснат в надпревара по гребния канал.

 

A creative team led by the illustrator-animator Rozalina Burkova creates the biggest "picture" in Plovdiv on the outer walls of the boat hangars. The "canvas" is being prepared in honor of the World Rowing Junior Championships in August.

"Here, at the Regatta Venue in Plovdiv, I paint on the walls of the hangars with the idea to give them colour and at the same time represent the sports and entertainment that this loved Plovdiv water district offers. That is why there are pictures of rowers and other entertainment, typical for the place. This is a very large "canvas" - a total of 400 sq.m. art.”- shared with us the lovely Rosalina.

To transfer the scale of their idea to the bare walls, the team had to paint for 3 nights. They illuminated the whole picture with spotlights in order to replicate the illustrations on the wall to the exact scale.

"During the night, in the dark, we followed the light outline from the spotlight on the wall so that we could colour it afterward. This is how we achieve a 1:1 ratio with the design and not improvisation.”- explains Rozalina Burkova her night painting technique. She hopes to convey a positive emotion to the competitors, who are going to pass from right there to enter the race on the Regatta Venue.

Rate this item
(1 Vote)